کلید های موفقیت در تبلیغات

کلید های موفقیت در تبلیغات

 

کلیدهای موفقیت در تبلیغات

 

بی شک تبلیغات فراگیرترین بخش آمیخته ترویج است. که می تواند نیروی قوی برای تغییر باشد. اهداف شفاف و روشن و برنامه ریزی دقیق کلیدهای موفقیت یک تبلیغ می باشند. تبلیغات یک ابزار مهم پیشبرد فروش است. تبلیغات پیامی است شامل همه فعالیت های مربوط به معرفی غیر شخصی ، کلامی یا تصویری ( یا هر دو ) ، که توسط فرد یا سازمانی از آن حمایت شده و در ارتباط با یک کالا ، خدمات یا ایده می باشد. این پیام که تبلیغ نامیده می شود از طریق یک یا چند رسانه در مقابل پرداخت پول منبع مشخصی ترویج می شود .

 

تبلیغ تلاشی است جهت بر قراری یک ارتباط متقاعد کننده برای تغییر یا ثبات نگرش قبلی افراد که بیانگر رفتار آینده آنها است .

 

کاربرد تبلیغات از آن جهت است که بتواند اطلاعات بازرگانی را به مشتریان موجود یا بالقوه منتقل کند. یک تبلیغ معمولاً اطلاعاتی در مورد شرکت تبلیغاتی ، ویژگی های کالا ، شعبی که کالا را توزیع می کنند و غیره مهیا می کند. تبلیغات امری حیاتی و اجتناب ناپذیر برای فروشنده و خریدار است و در عصر مدرن که با انفجار تولید کالا و تولید کنندگان مواجه هستیم بی شک صاحبان کالا نمی توانند گمان فروش آنها را داشته باشند .

 

انجمن بازاریابی آمریکا تبلیغات را چنین تعریف کرده است :

 

هر گونه ارائه معرفی غیر شخصی و ترویج ایده ها ، کالاها یا خدمات در مقابل پرداخت پول که یک فرد یا موسسه مشخصی آن را انجام می دهد .

 

این تعریف دارای 4 بخش است که می توان هر یک را جداگانه توضیح داد :

 

الف) ارائه غیرشخصی پیام :

 

در تبلیغ هیچ نوع ارتباطی رو در رو (Face To Face) با مشتریان برقرار نمی شود بلکه تبلیغ شکلی از ارائه محصولات و ترویج ایده هاست که کامل کننده فروش فردی است. تبلیغ وظایف تیم فروش را از طریق آگاه سازی مشتریان بالقوه ساده می کند .

 

ب) هدف تبلیغ ترویج ایده درباره محصولات و خدمات شرکت است :

 

هدف از تبلیغ افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت یا واحد سازمانی است .

 

ج) معرفی وارائه در مقابل پرداخت پول است :

 

تبلیغات در روزنامه ها ، مجلات ، تلویزیون ، رادیو یا پرده سینما ظاهر می شود به این خاطر که مبلغ فضا یا زمانی را برای اطلاعات به مشتریان هدف خریده است .

 

د) تبلیغات توسط فرد یا سازمان مشخصی ارائه می شود

 

برای تولید یک طرح تبلیغاتی 5 تصمیم مهم باید گرفته شود :

- رسالت ( هدف گذاری)

- پول ( تعیین بودجه)

- پیام

- رسانه

- ارزیابی ( ارزیابی تاثیرگذاری تبلیغات)