اهداف تبلیغات

اهداف تبلیغات

 

الف) تبلیغات اطلاع دهنده :

   - آگاه کردن بازار از کالای جدید

   - پیشنهاد استفاده های جدید یک کالا

   - مطلع کردن بازار از تغییر قیمت ها

   - تشریح عملکرد کالا

   - توصیف خدمات موجود

   - تصحیح برداشت های غلط

   - کاهش نگرانی های مصرف کنندگان

   - ایجاد تصویر شرکت در ذهن مصرف کننده

ب) تبلیغات متقاعد کننده :

   - ایجاد تفوق یک مارک خاص

   - ترغیب برای خرید از مارک خودتان

   - تغییر نگرش مشتریان نسبت به خصوصیات کالا

   - متقاعد کردن مشتری برای خرید

ج) تبلیغات یادآوری کننده :

   - یادآوری به مصرف کننده نسبت به احساس نیاز او به کالا در آینده نزدیک

   - یاد آوری مکان خرید کالا به مصرف کننده

   - حضور در ذهن مشتری در دوران کاهش فروش

   -  حفظ آگاهی مشتری نسبت به کالا در سطح بالا

 


 

کلمات کلیدی: اهداف تبلیغات ، ارسال اس ام اس تبلیغاتی ، اس ام اس انبوه ، ارسال اس ام اس انبوه ، اس ام اس حجمی ، ارسال اس ام اس حجمی ، نرم افزار ارسال اس ام اس گروهی ،نرم افزار اس ام اس ، نمایندگی ارسال اس ام اس گروهی ، پنل ارسال اس ام اس حجمی ،