منشی پیامکی

منشی پیامکی

 

منشی پیامکی

منشی پیامک سامانه ارسال پیام کوتاه نداپیامک برای پاسخگویی خودکار به پیام های دریافت شده در سامانه است . چنانچه کاربر از چندین شماره مجازی به طور همزمان استفاده کند ، منشی پیامکی می تواند به ازای هر یک از شماره های مجازی ، تنظیمات متفاوتی در متن و زمان فعال بودن منشی داشته باشد.

منشی ساده

با دریافت کد ارسالی از سوی گوشی ، پیام مناسب را به صورت اتوماتیک ارسال می نماید . به عنوان مثال برای پنل تعریف می کنید که در صورت دریافت عدد یک از سوی گوشی ، تعرفه قیمتها ، عدد 2 تاریخ جلسه و عدد3 لیست نمایندگان را به همان شماره ارسال نمایدو سامانه ارسال پیامک ندا پیامک با توجه به تنظیمات، این کار را به صورت خودکار انجام می دهد.

منشی پیشرفته

این سیستم از پنل ارسال اس ام اس نداپیامک  برای کلیه اصناف و مشاغل کاربرد دارد . به عنوان مثال مشتری جهت تست اصل بودن جنس خریداری شده ، شماره سریال درج شده روی محصول را برای پنل ارسال می کند و در صورت صحیح بودن شماره سریال ، پیام تایید برای وی ارسال می گردد و یا در سیستم دانشجویی و دانش آموزی و یا سیستم پرسنلی یک شرکت ، شخص با ارسال کد دانشجویی یا پرسنلی خود به پنل ، پیامکی را به صورت خودکار دریافت می کند که حاوی اطلاعات تعریف شده می باشد و کاربردهای دیگر که بسته به نوع فعالیت شما ، قابل تعریف در سیستم منشی پیشرفته می باشد.

منشی پویا

یکی دیگر از امکانات منشی پیامکی سامانه ارسال اس ام اس نداپیامک ، منشی پویا می باشد که در این بخش از سامانه مشخص می کنید که کلمه کلیدی با کدام فیلد از لیست ما تطبیق داده شده و پاسخ منشی تحت قالب انتخاب شده ، ارسال می شود