شرایط اعطای نمایندگی

شرابط دریافت نمایندگی

 تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور

 تصویر اساسنامه شرکت و مدارک شناسائی مدیر عامل برای نمایندگان حقوقی

 آشنایی کامل با کامپیوتر و اینترنت

تکمیل نمودن فرم نمایندگی و قرارداد، ممهور به مهر شرکت / موسسه و امضا مدیر عامل  اعضای حقوقی )

 برای نمایندگان حقیقی ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت علاوه بر مدارک شناسائی الزامی است

موارد اختصاص یافته به نماینده :

 ارائه شماره اختصاصی ۸ رقمی جهت ارسال

 مدیریت سیستم بصورت داینامیک

فرایند اعطای نمایندگی پس از تکمیل فرم درخواست از سوی متقاضی :

 اعلام نیاز مسئولین شرکت برای ایجاد نمایندگی در شهرها و شهرستان‌های تابعه
موافقت اولیه مدیریت امور نمایندگان با افزایش تعداد نمایندگان در شهرهای مربوطه
 ارائه درخواست مکتوب متقاضی نمایندگی به نماینده انحصاری شهرستان مربوطه و در تهران و اصفهان به امور نمایندگان
 بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی
 تکمیل مدارک متقاضی و ارسال به مدیریت امور نمایندگان
اخذ تضامین لازم از تأییدشدگان در کمیته امور نمایندگان
 عقد قرارداد و اعطای کد نمایندگی از سوی مدیریت امور نمایندگان
شروع به کار